Український учбово-практичний центр програмної інженерії

Методологія об'єктно-орієнтованого аналізу і проектування тісно пов'язана з концепцією автоматизованої розробки програмного забезпечення (Computer Aided Software Engineering, CASE). Вибирання інструментального засобу автоматизованого проектування комп'ютерних повчальних систем повинне бути продиктоване цілями, потребами і обмеженнями майбутнього проекту системи (включаючи кваліфікацію фахівців, що беруть участь в процесі проектування). Визначальним чинником вибору інструментарію є використовувані методи і технології проектування.

Для автоматизації розробки комп'ютерних повчальних систем в рамках Rational Unified Process на основі практичних досліджень автора пропонується застосування об'єктно-орієнтованого CASE-засобу Rational Rose. Цей інструментарій виробництва компанії IBM Rational в даний час є домінуючим на ринку продуктів для об'єктно-орієнтованого аналізу, моделювання і проектування. Слід зазначити, що вибір Rational Rose продиктований також міркуваннями застосовності цього інструментарію для автоматичної генерації по побудованих моделях програмного коду і здійснення реверсного інжинірингу для повторного використання програмних компонентів комп'ютерних повчальних систем в нових проектах.

Інструментарій Rational Rose заснований на уніфікованій мові моделювання Unified Modeling Language (UML). Мова моделювання UML, доповнена методологічними основами застосування системи позначень, процедурами для вирішення питань моделювання даної наочної області і вимог, стає методом аналізу і проектування комп'ютерних повчальних систем.

Метою аналізу і проектування комп'ютерних повчальних систем є створення стійкої архітектури, розробка докладного проекту на основі вимог і адаптація проекту до середовища реалізації. Для якнайкращого досягнення цієї мети в запропонованій методології реалізована концепція сучасної програмної інженерії по застосуванню зразків проектування (модельних шаблонів і патернів). Виявлені проектні зразки можуть додаватися до існуючих елементів проекту, щоб поліпшити колишнє рішення архітектури, або служити основою для створення нового набору елементів на стадії аналізу програмної системи. Повторне використання проектних зразків в подальших проектах комп'ютерних повчальних систем сприяє швидшому конструюванню моделей і зменшенню залежності від вимог, що змінюються. Застосування проектних зразків особливе актуально при розробці широко затребуваних в даний час комп'ютерних повчальних систем з складним графічним інтерфейсом, що орієнтованих на Інтернет і підлягають адаптації до частих змін вимог.


Если шеф не прав - значит, либо он не шеф, либо ты не работник.

Програмна інженерія - www.kvant.com.ua

2008 © Програмна інженерія