Народження програмної інженерії

У 60-х роках, унаслідок розповсюдження застосування комп'ютерів, що розширюється, зросла роль і розуміння важливості програмного забезпечення. Почали з'являтися проекти програмного забезпечення, які характеризувалися наступним:

Виникненню кризи сприяло особливе положення в області програмного забезпечення, яке характеризувалося наступним:

Вихід з ситуації, що склалася, став обговорюватися на конференції NATO, в 1968 р. в рамках нової дисципліни, яку назвали інженерія програмного забезпечення(software engineering). Вперше акценти в методах, засобах і процесах розробки програмного забезпечення були зміщені, по-перше, з кодування на інші процеси, а по-друге, з якісних аспектів у бік кількісних інженерних. Окрім цього додатковий стимул отримали роботи економічного напряму і менеджменту проектів програмного забезпечення.


Любое самостоятельное решение должно быть подкреплено санкцией вышестоящего руководства.

Програмна інженерія - www.kvant.com.ua

2008 © Програмна інженерія